Stichting Limena

-UTILITEITSBOUW / VERBOUW-

Een onderzoek om met eenvoudige middelen de huisvesting Eben-Haezer te Dordrecht -de 'thuishaven' van schipperskinderen- hedendaags te maken.
(ism: AA+ ontwerpbureau)